Ekstansyon siyifikasyon

Ekstòsyon se itilizasyon ilegal fòs aktyèl oswa menase, vyolans, oswa entimidasyon pou jwenn lajan oswa pwopriyete nan men yon moun oswa yon antite. Ekstansyon jeneralman enplike nan yon menas ke yo te fè moun viktim nan oswa pwopriyete, oswa fanmi yo oswa zanmi yo.

Law & More B.V.