Pansyon divòs

Nan evènman divòs, ou tou de gen dwa a mwatye nan pansyon patnè ou yo. Sa a se endike nan lalwa Moyiz la. Li konsène sèlman pansyon ou akimile pandan maryaj ou oswa patenarya anrejistre. Divizyon sa a rele 'egalizasyon pansyon'. Si ou vle divize pansyon an yon fason diferan, ou ka fè akò sou sa. Ou ka gen yon notè ekri akò sa yo desann nan akò prenuptial ou oswa akò patenarya oswa ou ka gen yon avoka oswa medyatè ekri akò sa yo desann nan yon akò divòs. Sa a se yon dokiman ki gen tout akò yo, tankou distribisyon an nan afè ou, kay, pansyon, dèt ak ki jan ou fè aranjman pou pansyon alimantè. Ou ka chwazi tou yon divizyon diferan. Nan ka sa a ou konpanse dwa ou a yon pansyon ak lòt dwa. Pou egzanp, si ou resevwa yon pi gwo pati nan pansyon ou, ou ka chwazi resevwa mwens pansyon alimantè nan men mari oswa madanm ou.

Law & More B.V.