Pa gen divòs fòt

Divòs san fot se yon divòs nan ki yap divòse nan yon maryaj pa mande pou yon montre nan move zak pa nenpòt ki pati yo. Lwa ki prevwa divòs san fot pèmèt yon tribinal fanmi akòde yon divòs an repons a yon petisyon pa pati nan maryaj la san yo pa egzije petisyonè a bay prèv ki montre akize a te komèt yon vyolasyon nan kontra marital la. Rezon ki pi komen divòs pa gen okenn fòt rive se akòz diferans irekonsilyab oswa konfli pèsonalite, ki vle di koup la pa t 'kapab travay sou diferans yo.

Law & More B.V.