Divòs sipò timoun

Si timoun yo patisipe nan yon divòs, sipò pou timoun se yon pati enpòtan nan aranjman finansye yo. Nan ka ko-paran, timoun yo variantes ap viv avèk tou de paran yo ak paran yo pataje depans sa yo. Ou ka fè akò sou sipò timoun ansanm. Akò sa yo pral mete nan yon plan paran. Ou pral soumèt akò sa a nan tribinal la. Jij la ap pran bezwen timoun yo an kont lè li ap deside sou sipò pou timoun nan. Tablo espesyal yo te devlope pou objektif sa a jij la pran revni yo jan yo te jis anvan divòs la kòm yon pwen depa. Anplis de sa, jij la detèmine kantite lajan an ki moun ki dwe peye pansyon alimantè ta ka rate sou. Sa rele kapasite pou peye. Kapasite moun ki gade timoun yo tou pran an kont. Jij la fè akò yo final epi anrejistre yo. Kantite antretyen an ajiste chak ane.

Law & More B.V.