Ki sa ki kontra enforzab

Yon kontra enposib se yon akò alekri oswa aloral ki pa pral ranfòse pa tribinal yo. Gen anpil rezon diferan ke yon tribinal pa ka aplike yon kontra. Kontra yo ka aplikab paske nan matyè yo, paske yon pati nan akò a enjisteman te pran avantaj de lòt pati a, oswa paske pa gen ase prèv akò a.

Law & More B.V.