Ki sa ki aksyonè akò

Yon actionnaire se yon moun oswa enstitisyon (ki gen ladan yon sosyete) ki legalman posede youn oswa plis aksyon nan yon sosyete piblik oswa prive. Yon akò aksyonè yo, ki rele tou yon akò aksyonè, se yon aranjman nan mitan aksyonè yon konpayi ki dekri kijan konpayi an ta dwe opere ak esplike dwa ak obligasyon aksyonè yo. Akò a gen ladan tou enfòmasyon sou jesyon konpayi an ak privilèj ak pwoteksyon aksyonè yo.

Law & More B.V.