Èske yon plan pansyon obligatwa?

Èske yon plan pansyon obligatwa?

Wi e non! Règ prensipal la se ke yon anplwayè pa oblije ofri yon plan pansyon bay anplwaye yo. Anplis de sa, an prensip, anplwaye yo pa oblije patisipe nan yon plan pansyon anplwayè a bay.

Nan pratik, sepandan, gen anpil sitiyasyon kote règ prensipal sa a pa aplike, kite yon anplwayè ak ti chwa sou si wi ou non yo ofri yon plan pansyon. Epitou, yon anplwayè pa ka toujou desine oswa chanje plan pansyon an jan li wè anfòm. Li enpòtan pou gen sètitid sou sa.

Nan ki sitiyasyon yon plan pansyon obligatwa?

  • Pou manm obligatwa nan yon endistri fon pansyon;
  • Obligasyon anba a akò kolektif; Restriksyon akòz komite travay la'dwa pou konsantman;
  • Nan ka yon pre-egziste akò aplikasyon;
  • Apre yon dispozisyon legal yo nan Lwa sou Pansyon.

Patisipasyon obligatwa nan fon pansyon endistri

Lè yon konpayi tonbe nan sijè ki abòde lan yon fon pansyon endistri obligatwa, konsekans la se ke yon anplwayè oblije ofri plan an pansyon nan fon an pansyon ak anrejistre anplwaye a nan fon sa a. Si yon anplwayè erè pa rantre nan yon fon pansyon endistri obligatwa, sa ka gen gwo konsekans finansye pou li ak anplwaye li yo. Epitou, patwon-an dwe rantre pita de tout fason epi anrejistre anplwaye yo retwoaktif. Sa vle di ke tout kontribisyon pansyon anreta toujou gen pou peye. Pafwa egzanpsyon posib, men kòm sa a varye selon endistri, li esansyèl pou fè rechèch sou sa a ak anpil atansyon. Ou ka tcheke si antrepriz ou a kouvri pa youn nan lajan obligatwa benefis defini nan uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Pifò travayè Olandè yo obligatwaman afilye ak youn nan plis pase 50 fon pansyon endistri yo. Fon pansyon endistri ki pi koni yo se ABP (pou gouvènman ak edikasyon), PFZW (sante ak byennèt), BPF Bouw, ak Fon Pansyon Metal ak Teknoloji.

Obligasyon pansyon ki baze sou yon akò kolektif

Yon akò kolektif ka genyen dispozisyon ak kondisyon ke plan pansyon an dwe respekte oswa li ka obligatwaman preskri ak ki founisè pansyon yo dwe mete pansyon an. Dispozisyon CBA sou pansyon yo pa ka deklare jeneralman obligatwa. Sa vle di ke, an prensip, patwon ak anplwaye ki pa aliye yo pa oblije yo. Sepandan, li toujou enpòtan pou mennen ankèt sou si patwon an ak anplwaye yo ka tonbe nan sijè ki abòde lan yon fon pansyon endistri obligatwa.

Restriksyon sou anplwayè a akòz dwa konsantman komite travay la 

Dwa sa yo rele konsantman komite travay la limite plis libète kontra patwon an sou pansyon. Dwa konsantman sa a reglemante nan Seksyon 27 Lwa sou Komite travay. Lalwa egzije yon komite travay si konpayi an anplwaye omwen 50 moun. Lè w ap detèmine kantite moun ki anplwaye nan antrepriz la, yo pa ka fè distenksyon ant travay aplentan ak moun k ap travay a tan pasyèl. Dapre Works Councils Act, patwon an dwe jwenn konsantman komite antrepriz la pou nenpòt desizyon pou prezante, amande oswa anile yon akò pansyon, pami lòt bagay.

Anplwayè a te deja antre nan yon akò administrasyon ak yon founisè pansyon.

Nan sitiyasyon sa a, anplwayè a prèske toujou oblije anrejistre tout nouvo anplwaye yo ak founisè pansyon an. Youn nan rezon pou sa a se ke, an prensip, yon administratè pansyon pa gen dwa mande sou estati sante anplwaye yo. Koulye a, pou evite anrejistre sèlman anplwaye ki gen pi pòv sante, administratè pansyon an mande pou tout anplwaye yo - oswa yon gwoup anplwaye - yo dwe anrejistre.

Restriksyon akoz dispozisyon Lalwa Pansyon

Yon patwon dwe enfòme yon nouvo anplwaye alekri nan yon mwa apre yo fin rantre nan si li pral patisipe oswa ou pa nan yon plan pansyon. Si anplwaye sa a fè pati menm gwoup anplwaye ki deja patisipe nan yon plan pansyon, nouvo anplwaye a pral otomatikman kòmanse patisipe nan plan pansyon sa a. Nan pratik, sa a anjeneral deja mansyone nan kontra travay la ofri.

Kontribisyon anplwaye yo

Èske yon plan pansyon obligatwa kouvri anplwayè a? Si se konsa, plan sa a oswa akò kolektif la pral endike kontribisyon maksimòm anplwaye yo. Remake byen! Kontribisyon pansyon yo dediktibPati anplwayè a nan kontribisyon pansyon anplwaye yo konte kòm depans travay. Anplwayè a ka retire sa yo nan pwofi a. Kòm yon rezilta, ou peye mwens taks.

Devwa anplwayè a bay swen

Enfòmasyon sou pansyon an ale nan founisè pansyon an (fon pansyon an oswa yon konpayi asirans pansyon). Men, patwon an dwe tou enfòme anplwaye yo sou kèk bagay. Yo rele sa devwa swen. Fon pansyon an oswa konpayi asirans pansyon an ka souvan ede ak sa. Patwon an dwe fè anplwaye yo konnen pansyon yo:

  • Nan kòmansman an nan travay. Anplwayè a di yo sou plan pansyon ak kontribisyon pansyon yo dwe peye tèt yo. Epi si wi ou non transfè valè posib. Yon nouvo anplwaye mete yon pansyon ki deja akimile nan plan pansyon nouvo anplwayè a.
  • Si yo deja ap travay, pou egzanp, sou opòtinite yo bati yon pansyon siplemantè.
  • Si yo kite travay, anplwayè a di patwon an ke plan pansyon an ka kontinye si anplwaye a kòmanse pwòp biznis pa yo. Anplis de sa, patwon an ta dwe enfòme anplwaye a sou transfè valè pansyon yo nan plan pansyon nouvo anplwayè yo.

Èske yon anplwaye ka refize yon pansyon?

Nan pifò ka, li prèske enposib pou pa patisipe nan yon plan pansyon. Si yon pansyon endistri oswa patisipasyon pansyon make nan akò kolektif la, anplwaye a pa ka soti nan li. Si patwon an te antre nan yon kontra ak yon konpayi asirans pansyon, gen tou anjeneral yon akò ke tout anplwaye yo pral patisipe. Kòm yon anplwaye, ou ka mande tèt ou tou si li gen bon konprann pou pa patisipe. Anplis kontribisyon obligatwa ou nan fon pansyon an, patwon an kontribye tou yon pòsyon. Epitou, kontribisyon pansyon soti nan salè brit, tandiske li ta dwe soti nan salè nèt ou lè ou kòmanse sove tèt ou.

Kondane

Yon objeksyon konsyans se yon moun ki pa vle pran asirans akoz kwayans relijye yo. Sa a afekte pansyon an. Lè sa a, yo dwe gen yon dispansasyon ofisyèl nan Bank Asirans Sosyal (SVB). Aplike pou yon egzanpsyon sa a se byen radikal, kòm egzanpsyon an aplike nan tout asirans. Ou pral derejistre tou pou AOW ak WW, epi ou pa ka jwenn asirans sante ankò. Kidonk, pa anrejistre kòm yon objektè konsyans jis pou w soti nan kontribisyon pansyon obligatwa w la. Si ou resevwa rekonesans nan men SVB, ou pa nesesèman pi bon mache. Olye Variant asirans lan, objeksyon konsyans lan peye yon prim pou yon variant epay. Yo peye prim lan sou yon kont epay ki ouvè espesyalman ak yon to enterè. Yo resevwa sa a an vèsman pa laj pou pran retrèt jiskaske po a vid.

Anplwayè a pa ka chanje plan pansyon an lannwit lan.

Plan pansyon an se yon kondisyon travay, epi patwon an pa gen dwa chanje li jis konsa. Sa a se sèlman pèmèt ak konsantman nan anplwaye yo. Pafwa plan pansyon an oswa akò kolektif deklare ke ajisteman inilateral posib. Men, sa sèlman pèmèt nan sikonstans grav, tankou si konpayi an an danje fè fayit oswa paske lejislasyon oswa akò travay kolektif la ap chanje. Lè sa a, patwon an dwe enfòme anplwaye li yo sou yon pwopozisyon chanjman.

Si yon konplo aplikab nan konpayi an, li obligatwa nan prèske tout ka. Si yo ofri yon pansyon volontè, kle a se asire tout moun patisipe. Èske w gen nenpòt kesyon apre w fin li blog nou an? Ou lib pou kontakte nou; avoka nou yo ap byen kontan pale ak ou epi ba ou konsèy apwopriye. 

anviwònman vi prive
Nou itilize cookies pou amelyore eksperyans ou pandan w ap itilize sit entènèt nou an. Si w ap itilize Sèvis nou yo atravè yon navigatè, ou ka mete restriksyon sou, bloke oswa retire cookies atravè paramèt navigatè entènèt ou a. Nou itilize tou kontni ak script soti nan twazyèm pati ki ka itilize teknoloji swiv. Ou ka oaza bay konsantman ou pi ba a pou pèmèt sa yo entegre twazyèm pati. Pou enfòmasyon konplè sou cookies nou itilize yo, done nou kolekte ak fason nou trete yo, tanpri tcheke nou an Règleman sou enfòmasyon prive
Law & More B.V.