Nan Netherlands, anpil enpòtans atache ak dwa travayè yo pou yo fè grèv ...

Nan Netherlands, anpil enpòtans tache ak dwa travayè yo pou fè grèv. Anplwayè Olandè yo dwe tolere grèv, ki gen ladan konsekans negatif sa a ka genyen pou yo, osi lontan ke "règ yo nan jwe" yo satisfè. Pou asire ke anplwaye yo pa dekouraje de itilizasyon dwa sa a, Konsèy Administrasyon Apèl Olandè a deside ke yon grèv pa ta dwe afekte wotè benefis chomaj la. Sa vle di ke salè chak jou nan yon anplwaye, ki baze sou ki kalkile benefis chomaj la, pa ta dwe afekte negativman pa yon grèv ankò.

11-04-2017

pataje