Pwosedi pou Plent Biwo yo

Law & More valè satisfaksyon kliyan nou yo. Kabinè avoka nou yo pral sèvi ak pi bon inisyativ yo dwe nan sèvis ou. Men, li ka rive ke ou se satisfè sou yon aspè sèten nan sèvis nou yo. Ou pral jwenn anba a aksyon an ou ka pran nan sikonstans sa yo.

Nan ka ou pa satisfè sou kreyasyon an ak aplikasyon yon akò plasman, bon jan kalite sèvis nou yo oswa kantite lajan an nan fakti nou an, yo mande w soumèt objeksyon ou premye nan pwòp avoka ou. Ou ka kontakte tou Mesye TGLM Meevis nan kabinè avoka nou an. Kabinè avoka nou an pral jere plent lan dapre yon pwosedi ki dekri nan pwosedi plent biwo nou an.

Nou pral, an konsiltasyon avèk ou jwenn yon solisyon pou pwoblèm nan leve soti vivan osi vit ke posib. Nou ap toujou konfime sa yo solisyon alekri. Ou ka atann pou resevwa reyaksyon nou sou plent ou an alekri nan lespas 4 semèn. Nan evènman an nou bezwen devye nan tèm sa a, nou pral enfòme ou nan tan e nou pral mansyone rezon ki fè nan devyasyon a ak tèm nan nan ki ou ka atann yon reyaksyon nan men nou.

Atik 1 Definisyon

Nan pwosedi sa a pote plent kondisyon ki tabli anba a pral gen siyifikasyon sa yo:

plent: nenpòt ekspresyon ekri nan mekontantman pa oswa sou non yon kliyan viz-à-vis avoka a oswa moun nan (yo) k ap travay anba / responsablite li konsènan konklizyon an oswa ekzekisyon nan yon angajman kliyan pou sèvis pwofesyonèl (overeenkomst van opdracht), bon jan kalite a nan sèvis sa yo bay oswa kantite lajan an fakti pou sèvis sa yo, eksepte, sepandan, yon plent nan sans nan paragraf 4 nan lwa a Netherlands sou Pwofesyon an Avoka (Advocatenwet);

pleyan: yon kliyan oswa reprezantan l 'yo, ranpli yon plent;

plent ofisye: avoka a ki chaje avèk manyen plent lan, inisyalman Mr TGLM Meevis.

Atik 2 Dimansyon aplikasyon an

2.1 Pwosedi sa a pote plent aplike nan tout angajman pou sèvis pwofesyonèl rann pa Law & More BV bay kliyan li yo.

2.2 Se responsablite tout avoka Law & More BV manyen tout plent an konfòmite ak pwosedi sa a pote plent.

Atik 3 Objektif

Objektif pwosedi sa a se:

  • kouche yon pwosedi kote plent kliyan yo kapab rezoud nan yon fason ki oryante solisyon ak nan yon peryòd tan rezonab;
  • kouche yon pwosedi pou etabli kòz yon plent kliyan;
  • kenbe ak amelyore ki deja egziste relasyon kliyan pa manyen plent nan yon fason apwopriye;
  • ankouraje repons lan nan nenpòt plent nan yon kliyan konsantre fason;
  • amelyore kalite sèvis yo pa rezoud ak analize plent yo.

Atik 4 Enfòmasyon sou kòmansman sèvis yo

4.1 Pwosedi sa a pote plent te fè piblik la. Nan nenpòt ki lèt angajman ak yon kliyan, va kliyan an dwe enfòme ke gen yon pwosedi plent nan plas, e ke pwosedi sa a pral aplike nan sèvis yo bay la.

4.2 tèm estanda angajman (Tèm ak Kondisyon yo) ki aplike nan nenpòt angajman kliyan (tou pa vèti nan nenpòt ki lèt angajman ak yon kliyan) dwe idantifye pati a endepandan oswa kò ki moun / ki yon plent ki pa te rezoud an akò ak pwosedi sa a pote plent ka soumèt yo nan lòd yo jwenn yon desizyon obligatwa.

4.3 Plent nan sans atik 1 nan pwosedi sa a pote plent ki pa te rezoud apre yo te okipe an akò ak pwosedi sa a pote plent pouvwa dwe soumèt bay Komite a dispit Defans Dwa (Geschillencommissie Advocatuur).

Atik 5 Pwosedi pou pote plent entèn yo

5.1 Si yon kliyan apwoche biwo a ak yon plent ki gen rapò ak enstriksyon yo bay Law & More BV., Plent lan dwe voye bay ofisye plent lan.

5.2 Ofisye plent yo ap enfòme moun ki te pote plent lan kont moun ki pote plent lan epi l ap bay pleyan an ak moun ki te pote plent lan opòtinite pou yo eksplike plent lan.

5.3 Moun ki te pote plent lan kont moun sa a ap eseye rezoud pwoblèm nan ansanm ak kliyan ki enpòtan, si wi ou non sijè a entèvansyon nan ofisye a pote plent.

5.4 Ofisye plent yo dwe rezoud yon plent nan lespas kat semèn apre li resevwa plent lan, oswa li pral enfòme pleyan an, ki deklare lakou, nan nenpòt ki devyasyon nan tèm sa a, ki endike tèm nan nan ki dwe yon opinyon sou plent lan.

5.5 Ofisye plent lan dwe enfòme moun ki pote plent lan ak moun ki te pote plent lan alekri sou opinyon an sou fondman plent lan, kit li pa genyen ak nenpòt rekòmandasyon.

5.6 Si yo pote plent lan yon fason ki satisfezan, moun ki pote plent lan, ofisye plent lan ak moun ki te pote plent lan ap siyen opinyon an sou fondman plent lan.

Atik 6 Konfidansyalite ak gratis chaj plent manyen

6.1 Ofisye plent lan ak moun ki te pote plent lan dwe obsève konfidansyalite li konsènan manyen plent lan.

6.2 Pleyan an pa dwe okenn konpansasyon pou depans plent lan.

Atik 7 Responsablite

7.1 Ofisye plent yo dwe responsab pou yon jesyon alè nan plent lan.

7.2 Moun ki te pote plent lan kont moun lan dwe kenbe ofisye plent lan enfòme sou nenpòt kontak ak moun ki pote plent lan ak nenpòt solisyon solid.

7.3 Ofisye plent lan dwe kenbe pleyan an enfòme sou manyen plent lan.

7.4 Ofisye plent lan dwe asire yon dosye sou plent lan kenbe.

Atik 8 Plent enskripsyon an

8.1 Ofisye plent lan dwe enskri plent lan, idantifye sijè plent lan.

8.2 Ka yon plent divize an sijè separe.

8.3 Ofisye plent lan dwe regilyèman rapòte sou manyen la nan nenpòt ki plent epi yo dwe fè rekòmandasyon yo nan lòd yo anpeche nouvo plent ki rive ak amelyore pwosedi yo.

8.4 Tout rapò ak rekòmandasyon yo dwe diskite epi soumèt pou pran desizyon omwen yon fwa chak ane.