Pafwa ou ka gen pou fè fas ak yon pwoblèm legal nan jaden lalwa fanmi an. Pwoblèm legal ki pi komen nan pratik lalwa fanmi se divòs la. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwosedi divòs la ak avoka divòs nou yo sou paj divòs nou an. Anplis de sa nan yon divòs, ou ka panse tou a, pou egzanp, rekonesans an nan pitit ou a, refi nan paran, jwenn gad nan pitit ou a oswa yon pwosesis adopsyon ...

AVOKA FANMI LA NAN LAW & MORE
Èske w ta renmen gen sipò? ANVAN KONTAKTE US

Avoka Fanmi

Pafwa ou ka gen pou fè fas ak yon pwoblèm legal nan domèn lalwa fanmi an. Pwoblèm legal ki pi komen nan pratik lwa fanmi se divòs la.

meni rapide

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou pwosedi divòs la ak avoka divòs nou yo nan paj divòs nou an. Anplis de yon divòs, ou ka tou panse a, pou egzanp, rekonesans nan pitit ou a, refi pou paran, jwenn gad timoun ou oswa yon pwosesis adopsyon. Sa yo se pwoblèm ki bezwen byen reglemante yo nan lòd yo anpeche ou soti nan fè fas a pwoblèm pita sou. Èske w ap chèche pou yon kabinè avoka espesyalize nan lwa fanmi an? Lè sa a, ou te jwenn plas la dwat. Law & More ofri ou asistans legal nan jaden an nan lwa fanmi. Avoka lalwa fanmi nou yo nan sèvis ou ak konsèy pèsonèl.

Anplis de pwoblèm ki gen rapò ak rekonesans, gadavi, refi pou paran ak adopsyon, avoka lalwa familyal nou yo ka ede ou tou avèk pwosedi ki gen rapò ak depozisyon ak sipèvizyon pitit ou yo. Si w ap fè fas ak youn oswa plis nan pwoblèm sa yo, li gen bon konprann yo gen asistans nan yon avoka lalwa fanmi ki pral ede w ak règleman legal la.

Rekonesans

Rekonesans kreye relasyon lalwa fanmi ant moun ki rekonèt timoun nan ak timoun nan. Lè sa a, mari a ka rele yon papa, madanm lan yon manman. Moun ki rekonèt timoun nan pa dwe papa byolojik oswa manman timoun nan. Ou ka rekonèt pitit ou anvan nesans lan, pandan deklarasyon nesans la oswa nan yon moman pita.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Avoka-an-lwa

 Rele +31 (0) 40 369 06 80

Nan bezwen yon avoka fanmi?

Sipò pou timoun

Sipò pou timoun

Yon divòs gen yon gwo enpak sou timoun yo. Se poutèt sa, nou bay gwo valè enterè yo nan pitit ou yo

Mande divòs

Mande divòs

Nou gen yon apwòch pèsonèl ak nou travay ansanm avèk ou nan direksyon pou yon solisyon apwopriye

Patnè poukont alimoni

Patnè poukont alimoni

Èske ou pral peye oswa resevwa pansyon alimantè? Ak konbyen? Nou gide epi ede w ak sa

Ap viv separeman

Ap viv separeman

Ou vle viv apa? Nou ede ou

"Law & More avoka
yo patisipe ak
ka anpati avèk yo
pwoblèm kliyan an ”

Kondisyon pou rekonèt yon timoun

Si ou vle rekonèt yon timoun, ou dwe satisfè kèk kondisyon. Pa egzanp, ou dwe gen 16 zan oswa plis pou rekonèt yon timoun. Men, gen plis kondisyon. Ou bezwen pèmisyon nan men manman an. Sòf si timoun lan gen plis pase 16 an. Lè timoun nan gen 12 lane oswa plis, ou bezwen tou pèmisyon ekri timoun lan. Anplis de sa, ou pa ka rekonèt yon timoun si ou pa gen dwa marye ak manman an. Pou egzanp, paske ou se yon fanmi san nan manman an. Anplis de sa, timoun nan ou vle rekonèt pa gen dwa deja gen de paran legal yo. Èske ou mete anba gadyen legal? Nan ka sa a, ou pral bezwen premye pèmisyon nan tribinal distrik-la.

Rekonèt yon timoun pandan gwosès la

Sa vle di rekonesans ti bebe ki poko fèt la. Ou ka rekonèt timoun nan nan nenpòt ki minisipalite nan Netherlands la. Si manman an (kap vini) pa vini avèk ou, li dwe bay pèmisyon ekri pou rekonesans. Èske patnè ou ansent ak marasa? Lè sa a, rekonesans lan aplike a tou de timoun yo de ki patnè ou a ansent nan moman sa a.

Rekonèt yon timoun pandan deklarasyon nesans lan

Ou ka rekonèt tou pitit ou si ou rapòte nesans lan. Ou dwe rapòte nesans lan nan minisipalite a kote pitit la te fèt. Si manman an pa vini avèk ou, li dwe bay pèmisyon ekri pou rekonesans lan.

fanmi-avoka-rekonesans-imaj (1)Rekonèt timoun nan nan yon dat apre

Li rive tou pafwa ke timoun yo pa rekonèt jiskaske yo se yon pi gran oswa menm ki gen laj. Rekonesans lan se Lè sa a, posib nan chak minisipalite nan Netherlands. Depi laj 12 an ou pral bezwen pèmisyon ekri timoun lan ak manman an. Si timoun nan deja 16 zan ou bezwen sèlman pèmisyon timoun lan.

Chwazi yon non lè ou rekonèt yon timoun

Yon aspè enpòtan nan rekonesans pitit ou, se chwa non. Si ou vle chwazi non pitit ou a pandan rekonesans, ou menm ak patnè ou dwe ale nan minisipalite a ansanm. Si timoun nan gen plis pase 16 lane nan moman rekonesans lan, timoun lan ap chwazi ki ti non li vle genyen.

Konsekans rekonesans lan

Si ou rekonèt yon timoun, ou vin paran legal timoun nan. Lè sa a, ou pral gen yon kèk dwa ak obligasyon. Pou kapab vin reprezantan legal timoun nan, ou dwe aplike tou pou otorite paran yo. Rekonesans yon timoun vle di bagay sa yo:

• Yon lyen legal kreye ant moun ki rekonèt timoun nan ak timoun lan.
• Ou gen yon obligasyon antretyen anvè timoun nan jiskaske li rive nan laj 21 an.
• Ou menm ak timoun nan vin resevwa eritaj legal youn ak lòt.
• Ou chwazi non timoun nan ansanm avèk manman an nan moman rekonesans lan.
• Timoun nan ka jwenn nasyonalite ou. Sa depann de lwa nan peyi kote ou gen nasyonalite a.

Èske ou ta renmen rekonèt pitit ou a epi ou toujou gen kesyon sou pwosedi rekonesans? Santi yo lib yo kontakte avoka ki gen eksperyans nou an lwa fanmi.

Refi paran

Lè manman yon timoun marye, mari li vin papa pitit la. Sa aplike tou pou afilyasyon anrejistre yo. Li posib poum refize paran. Pou egzanp, paske mari oswa madanm lan se pa papa a byolojik nan timoun nan. Papa a, manman an oswa timoun nan ka mande pou yo refize paran yo. Refi gen konsekans ke lwa a pa konsidere papa legal la pou papa a. Sa a aplike an aryè. Lwa a pretann patènite papa legal la pa janm egziste. Sa a gen pou egzanp konsekans pou ki moun ki eritye yo.

Sepandan, gen twa ka nan ki refi nan patènite se pa (oswa pa gen okenn ankò) posib:

• Si papa legal la se tou papa biyolojik timoun nan;
• Si papa legal la konsanti aksyon madanm li te vin ansent;
• Si papa legal la te deja konnen anvan maryaj la ke lavni madanm li te ansent.
• Yon eksepsyon te fèt nan de ka ki sot pase yo lè manman an pa te onèt sou papa byolojik timoun nan.

Refi paran yo toujou rete yon desizyon enpòtan. Avoka fanmi an nan Law & More yo pare pou bay konsèy pou ou nan pi bon fason posib anvan ou pran desizyon enpòtan sa a.

fanmi-avoka-gad-imaj (1)

Gadyen

Yo pa pèmèt yon timoun ki minè pran kèk desizyon poukont li. Se poutèt sa timoun nan anba otorite youn oubyen de paran yo. Souvan, paran yo otomatikman jwenn gad timoun yo, men pafwa ou gen pou aplike pou prizon an nan yon pwosedi tribinal oswa atravè yon fòm aplikasyon.

Si ou gen gad yon timoun:

• Ou responsab pou swen ak ogmante timoun nan.
• Ou prèske toujou gen yon obligasyon antretyen, ki vle di ke ou dwe peye depans pou swen ak edikasyon (jiska laj 18 an) ak depans pou viv ak etidye (depi laj 18 a 21).
• Ou jere lajan ak bagay timoun lan;
• Ou se reprezantan legal li.

Ka gad la nan yon timoun dwe ranje nan de fason. Lè yon moun gen prizon, nou pale de yon sèl-te dirije gad, ak lè de moun gen prizon, li enkyetid gad inisyal. Yon maksimòm de moun ka gen gad. Se poutèt sa, ou pa ka aplike pou otorite paran yo si de moun deja gen gad lan yon timoun.

Lè ou jwenn gad yon timoun?

Èske ou marye oswa ou gen yon patenarya ki anrejistre? Lè sa a, tou de paran yo ap gen jwenti siveyans yon timoun. Si sa a se pa ka a, se sèlman manman an otomatikman ap bay gad. Èske w marye kòm paran apre nesans pitit ou a? Oswa èske ou antre nan yon patenarya ki anrejistre? Nan ka sa a, ou pral resevwa otomatik tou otorite paran yo. Yon kondisyon se ke ou te rekonèt timoun nan kòm yon papa. Pou yo ka jwenn otorite paran yo, ou ka pa gen pi piti pase 18 ane ki gen laj, yo dwe anba gadyen legal oswa gen yon twoub mantal. Yon manman minè ki gen laj 16 oswa 17 ane ka aplike nan tribinal la pou yon deklarasyon ki gen laj pou jwenn gad yon timoun. Si okenn nan paran yo gen gad, jij la nonmen yon gadyen.

Konfigirasyon responsab nan ka ta gen divòs

Site nan yon divòs se ke tou de paran yo kenbe jwenti siveyans. Nan kèk ka, tribinal la ka devye règleman sa a si li nan pi bon enterè timoun yo.

Èske ou ta renmen jwenn gadyen pitit ou oswa èske ou gen lòt kesyon konsènan otorite paran yo? Lè sa a, tanpri kontakte youn nan avoka fanmi ki gen eksperyans nou yo. Nou kontan panse ansanm avèk ou epi ede ou avèk aplikasyon pou otorite paran yo!

Adopsyon

Nenpòt moun ki vle adopte yon timoun nan men Netherlands oswa soti nan peyi letranje dwe satisfè sèten kondisyon. Pou egzanp, ou dwe omwen 18 ane ki gen plis pase timoun nan ou vle adopte. Kondisyon yo adopte yon timoun ki soti nan Netherlands diferan de kondisyon sa yo adopte yon timoun ki soti nan peyi letranje. Pou egzanp, yon adopsyon nan Netherlands a mande pou adopsyon an se nan pi bon enterè timoun nan. Anplis de sa, timoun nan dwe yon minè. Si timoun ou vle adopte a gen 12 lane oswa plis, konsantman li obligatwa pou adopsyon an. Anplis de sa, yon kondisyon enpòtan pou adopsyon an nan yon timoun ki soti nan Netherlands se ke ou te pran swen nan ak leve soti vivan timoun nan pou omwen yon ane. Pou egzanp kòm yon paran adoptif, gadyen legal oswa etap-paran an.

Pou adopsyon yon timoun ki soti aletranje, li enpòtan pou ou poko rive nan laj 42 lane. Nan ka gen sikonstans espesyal, yo ka fè yon eksepsyon. Anplis de sa, kondisyon sa yo aplike nan adopsyon an nan yon timoun ki soti nan peyi letranje:

• Ou menm ak patnè ou dwe bay pèmisyon pou enspekte Sistèm Dokimantasyon Jidisyè (JDS).
• Diferans ant laj paran ki adopte pi gran an ak timoun lan pa gen dwa depase 40 ane. Nan ka ta gen sikonstans espesyal, yon eksepsyon kapab tou gen pou fèt.
• Sante ou ka pa yon obstak pou adopsyon. Ou dwe sibi yon egzamen medikal.
• Ou dwe ap viv nan Netherlands.
• Depi lè pitit etranje a kite pou Netherlands yo, ou oblije bay depans pou swen ak ogmante timoun nan.

Peyi kote pitit adopte a soti nan ka tou enpoze kondisyon pou adopsyon. Pou egzanp, sou sante ou, laj oswa revni. Nan prensip, yon gason ak yon fanm ka sèlman adopte yon timoun soti nan aletranje ansanm si yo marye.

Èske ou vle adopte yon timoun nan men Netherlands oswa soti nan peyi letranje? Si se konsa, dwe byen enfòme sou pwosedi a ak kondisyon espesifik sa yo ki aplike nan sitiyasyon ou. Avoka lalwa fanmi an nan Law & More yo pare pou bay konsèy pou ede w pandan pwosesis sa a.

Deplasman

Yon outplacement se yon mezi trè radikal. Li kapab itilize lè li se pi bon pou pwoteksyon pitit ou a ap viv yon lòt kote pou yon ti tan. Yon ranplasman toujou ale men nan men ak sipèvizyon. Objektif yon depozisyon se pou asire ke pitit ou ka viv lakay ankò apre yon sèten peryòd tan.

Demann pou mete pitit ou a nan kay la ka soumèt bay Jij timoun yo pa jèn Swen Sante a oswa pa Konsèy la Swen ak Timoun. Gen divès fòm depatmantasyon. Pa egzanp, yo ka mete pitit ou a nan yon fanmi adoptif oswa yon kay swen. Li posib tou pou yo mete pitit ou a ak fanmi an.

Nan yon sitiyasyon konsa, li enpòtan pou ou ka anboche yon avoka ou fè konfyans. Nan Law & More, enterè ou ak sa yo ki nan pitit ou yo esansyèl. Si ou bezwen èd nan pwosesis sa a, pa egzanp pou anpeche pitit ou rete lwen lakay ou, ou vini nan bon plas. Avoka nou yo ka ede ou ak pitit ou a si yo te soumèt yon demann pou depozisyon, oswa yo ka soumèt yo, bay Jij timoun yo.

Avoka lalwa fanmi an nan Law & More ka gide epi ede w fè aranjman pou tout aspè nan lwa fanmi nan pi bon fason posib. Avoka nou yo gen konesans espesyalize nan jaden an nan lwa fanmi an. Èske ou kirye sa nou ka fè pou ou? Lè sa a, tanpri kontakte Law & More.

familyrechtadvocaten-uithuisplaatsing-image (1)

Ou vle konnen ki sa Law & More ka fè pou ou tankou yon kabinè avoka nan Eindhoven?
Lè sa a, kontakte nou pa telefòn +31 40 369 06 80 oswa voye yon imèl nan:

mesye. Tom Meevis, defansè nan Law & More - [imèl pwoteje]
mesye. Maxim Hodak, defansè nan & Plis - [imèl pwoteje]

Law & More B.V.