BEZWEN AVOKA ADMINISTRATIF?
MANDE pou ASISTANS LEGAL

AVOKA NOU AN SE ESPESYALIS NAN LWA OTOBIS

Tcheke Klè.

Tcheke Pèsonèl ak fasil aksesib.

Tcheke Enterè ou an premye.

Fasil aksesib

Fasil aksesib

Law & More ki disponib Lendi a Vandredi soti nan 08:00 22:00 ak nan wikenn ant 09:00 ak 17:00

Bon ak vit kominikasyon

Bon ak vit kominikasyon

Avoka nou yo koute ka w la epi vini ak yon plan aksyon apwopriye
Apwòch pèsonèl

Apwòch pèsonèl

Metòd k ap travay nou an asire ke 100% nan kliyan nou rekòmande nou e ke nou yo rated an mwayèn ak yon 9.4

Avoka Administratif

Lwa administratif se sou dwa ak obligasyon sitwayen yo ak biznis yo nan direksyon pou gouvènman an. Men, lwa administratif la tou kontwole kijan gouvènman an pran desizyon ak sa ou ka fè si ou pa dakò ak yon desizyon konsa. Desizyon Gouvènman yo santral nan lwa administratif yo. Desizyon sa yo ka gen gwo konsekans pou ou. Se poutèt sa li enpòtan pou ou pran aksyon imedyat si ou pa dakò ak yon desizyon gouvènman an ki gen sèten konsekans pou ou. Pou egzanp: pèmi ou pral anile oswa yon aksyon ranfòsman yo pral pran kont ou. Sa yo se sitiyasyon kote ou ka opoze. Natirèlman gen posibilite ke objeksyon ou ap rejte. Ou menm tou ou gen dwa pase nwit lan yon lwa kontestasyon & kont rejè objeksyon ou an. Ou ka fè sa lè ou soumèt yon avi kontestasyon. Avoka administratif yo nan Law & More ka konseye ak sipòte ou nan pwosesis sa a.

meni rapide

Tom Meevis imaj

Tom Meevis

JERE PATÈ / DEVOKA

tom.meevis@lawandmore.nl

kabinè avoka nan Eindhoven ak Amsterdam

Avoka Corporate

"Law & More avoka
yo patisipe epi yo ka senpati
ak pwoblèm kliyan an"

Lwa Jeneral sou Lwa Administratif

Lwa Jeneral sou Lwa Administratif (Awb) souvan fòme kad legal nan pifò ka lalwa administratif yo. Lwa Jeneral sou Lwa Administratif la (Awb) tabli kijan gouvènman an dwe prepare desizyon, pibliye politik ak ki sanksyon ki disponib pou ranfòsman.

Pèmi

Ou ka antre an kontak avèk lwa administratif si ou bezwen yon pèmi. Sa ta kapab, pa egzanp, yon pèmi nan anviwònman an oswa yon likè ak pèmi Ospitalite. Nan pratik, li rive regilyèman ke aplikasyon pou pèmi yo mal refize. Sitwayen yo ka fè objeksyon. Desizyon sa yo sou pèmi yo se desizyon legal. Lè w ap pran desizyon, se gouvènman an mare nan règleman ki gen rapò ak kontni an ak fason ki nan ki desizyon yo yo te fè. Li saj pou w jwenn asistans legal si ou pa dakò ak yon aplikasyon pèmi ou. Paske règleman sa yo ap trase moute sou baz la nan règleman legal yo ki aplike nan lalwa administratif. Pa angaje yon avoka, ou kapab asire w ke pwosedi a pral kontinye kòrèkteman nan evènman an nan yon objeksyon ak nan evènman an nan yon apèl.

Nan kèk ka li pa posib pou pase yon objeksyon. Nan pwosedi li se pou egzanp posib yo soumèt yon opinyon apre yon desizyon bouyon. Yon opinyon se yon reyaksyon ke ou, kòm yon pati ki enterese, ka voye bay otorite ki konpetan an repons a yon desizyon bouyon. Otorite a ka pran opinyon yo eksprime an kont lè desizyon final la pral pran. Se poutèt sa gen bon konprann yo chèche konsèy legal anvan yo soumèt opinyon ou a ak respè nan yon desizyon bouyon.

Ki sa ki kliyan di sou nou

Avoka Administratif nou yo pare pou ede w:

Biwo Law & More

Sibvansyon

Akòde sibvansyon vle di ke ou gen dwa a resous finansye ki sòti nan yon kò administratif nan bi pou yo finanse sèten aktivite. Akòde sibvansyon yo toujou gen yon baz legal. Anplis règleman an, sibvansyon yo se yon enstriman ke gouvènman yo itilize. Nan fason sa a, gouvènman an stimul konpòtman dezirab. Sibvansyon yo souvan sibi kondisyon. Gouvènman an ka tcheke kondisyon sa yo pou wè si yo rive vre.

Anpil òganizasyon depann sou sibvansyon. Men, an pratik li souvan k ap pase ki sibvansyon yo retire pa gouvènman an. Ou ka panse a sitiyasyon an ke gouvènman an ap koupe tounen. Pwoteksyon legal disponib tou kont yon desizyon revokasyon. Lè ou fè yon objeksyon kont retrè yon sibvansyon, ou ka, nan kèk ka, asire ke ou kenbe dwa ou pou sibvansyon an. Èske w gen dout si sibvansyon ou te legalman retire oswa ou gen lòt kesyon sou sibvansyon gouvènman an? Lè sa a, santi yo lib yo kontakte avoka yo administratif nan Law & More. Nou pral kontan avize w sou kesyon ou konsènan sibvansyon gouvènman an.

Lwa AdministratifSipèvizyon administratif

Ou ka gen fè fas ak gouvènman an lè règ yo vyole nan zòn ou an ak gouvènman an mande w entèvni oswa lè, pou egzanp, gouvènman an vini pa yo tcheke si ou konfòme yo avèk kondisyon yo pèmi oswa lòt kondisyon enpoze. Yo rele sa ranfòsman gouvènman an. Gouvènman an kapab deplwaye sipèvizè pou objektif sa a. Sipèvizè yo gen aksè a chak konpayi epi yo gen dwa pou yo mande tout enfòmasyon ki nesesè yo epi pou yo enspekte ak pran administrasyon an avèk yo. Sa a pa egzije pou gen yon sispèk grav ke règ yo te kase. Si ou pa kolabore nan yon ka konsa, ou pini.

Si gouvènman an di ke te gen yon vyolasyon, yo pral ba w opòtinite pou yo reyaji nan nenpòt ki ranfòsman gen entansyon. Sa ta kapab, pou egzanp, yon lòd anba peman penalite, yon lòd anba penalite administratif oswa yon amann administratif. Pèmi yo ka tou retire pou rezon ranfòsman.

Yon lòd anba peman penalite vle di ke gouvènman an vle ankouraje ou fè oswa evite fè yon zak sèten, nan ka sa a ou pral dwe yon sòm lajan si ou pa kolabore. Lòd la anba penalite administratif ale menm pi lwen pase sa. Avèk yon lòd administratif, gouvènman an entèvni ak depans sa yo nan entèvansyon an yo imedyatman reklame nan men ou. Sa ka ka a, pou egzanp, lè li rive demolir yon bilding ilegal, netwaye konsekans yo nan yon vyolasyon anviwònman an oswa fèmen yon biznis san yon pèmi.

Anplis de sa, nan kèk sitiyasyon gouvènman an ka chwazi enpoze yon amann nan lwa administratif olye de lwa kriminèl. Yon egzanp sa a se amann administratif la. Yon amann administratif ka trè wo. Si ou te enpoze yon amann administratif epi ou pa dakò avèk li, ou ka fè apèl nan tribinal yo.

Kòm yon rezilta nan yon sèten ofans, gouvènman an ka deside revoke pèmi ou. Mezi sa a ka aplike kòm yon pinisyon, men tou kòm lapolis pou anpeche yon sèten zak repete.

Responsablite Gouvènman an

Pafwa desizyon oswa aksyon gouvènman an ka koze domaj. Nan kèk ka, gouvènman an responsab pou domaj sa a epi ou ka reklame domaj. Gen plizyè fason nan ki ou, kòm yon antreprenè oswa moun ki prive, ka reklame domaj nan men gouvènman an.

Zak ilegal nan gouvènman an

Si gouvènman an te aji ilegalman, ou ka kenbe gouvènman an responsab pou nenpòt domaj ou te soufri. Nan pratik, sa a yo rele yon zak gouvènman ilegal. Sa a se ka a, pou egzanp, si gouvènman an fèmen desann konpayi ou, ak jij la imedyatman deside ke sa a pa te pèmèt yo rive. Kòm yon antreprenè, ou ta ka reklame pèt finansye a ou te soufri kòm yon rezilta nan fèmti a tanporè pa gouvènman an.

Zak lejitim gouvènman an

Nan kèk ka, ou ka soufri tou domaj si gouvènman an te pran yon desizyon lejitim. Sa a ka ka a, pou egzanp, lè gouvènman an fè yon chanjman nan plan an zonaj, ki pral fè pwojè bilding sèten posib. Chanjman sa a ka mennen nan yon pèt nan revni pou ou soti nan biznis ou oswa yon rediksyon nan valè a nan kay ou. Nan yon ka sa a, nou pale de konpansasyon pou plan domaj oswa pèt konpansasyon.

Avoka administratif nou yo ap kontan avize w sou posiblite pou jwenn konpansasyon kòm yon rezilta nan yon zak gouvènman an.

Objeksyon ak apèlObjeksyon ak apèl

Anvan yo kapab soumèt plent kont desizyon gouvènman an bay tribinal administratif la, yo dwe fè yon pwosedi objeksyon anvan. Sa vle di ke ou dwe endike alekri nan lespas de sis semèn ke ou pa dakò ak desizyon an ak rezon ki fè ou pa dakò. Objeksyon yo dwe fèt nan fòm ekri. Sèvi ak imèl sèlman posib si gouvènman an te endike sa klèman. Yon objeksyon pa telefòn pa konsidere kòm yon objeksyon ofisyèl.

Apre yo fin soumèt yon avi sou objeksyon, souvan yo ba w opòtinite pou eksplike objeksyon ou vèbalman. Si ou pwouve bon ak objeksyon an se te deklare ki byen fonde, desizyon an konteste yo pral ranvèse ak yon lòt desizyon pral ranplase li. Si ou pa pwouve dwat, objeksyon an ap deklare enjustifye.

Yon apèl kont desizyon an sou objeksyon kapab tou pase nwit lan nan tribinal la. Yon apèl dwe soumèt tou alekri nan yon peryòd sis semèn. Nan kèk ka li kapab tou fè dijital. Tribinal la imedyatman anvwa yon avi nan apèl nan ajans lan gouvènman an ak demann lan yo voye tout dokiman yo ki gen rapò ak ka a ak reponn a li nan yon deklarasyon sou defans.

Y ap pwograme yon odyans imedyatman. Tribinal la pral Lè sa a, sèlman deside sou desizyon an diskite sou objeksyon. Se poutèt sa, si jij la dakò avèk ou, li pral sèlman anilasyon desizyon an sou objeksyon ou. Pwosedi a Se poutèt sa se pa sou ankò. Gouvènman an ap gen pou bay yon nouvo desizyon sou objeksyon an.

SèvisDat limit nan lwa administratif

Apre yon desizyon gouvènman an, ou gen sis semèn yo pase yon objeksyon oswa fè apèl. Si ou pa fè objeksyon nan tan, chans ou fè yon bagay kont desizyon an ap pase. Si pa gen okenn objeksyon oswa yon apèl depoze yon desizyon sou yon desizyon, yo pral ba li fòmèl fòs legal. Li se Lè sa a, prezime yo dwe legal, tou de an tèm de kreyasyon li yo ak kontni. Peryòd limitasyon pou depoze yon objeksyon oswa yon apèl se poutèt sa aktyèlman sis semèn. Se poutèt sa, ou ta dwe asire w ke ou angaje asistans legal alè. Si ou pa dakò avèk yon desizyon, ou dwe soumèt yon avi sou objeksyon oswa fè apèl nan 6 semèn. Avoka administratif yo nan Law & More ka konseye w nan pwosesis sa a.

Sèvis

Nou ka plede pou ou nan tout domèn nan lalwa administratif. Panse, pou egzanp, pou soumèt yon avi nan objeksyon nan Egzekitif la Minisipal kont enpozisyon la nan yon lòd sijè a yon peman penalite oswa litij devan tribinal la konsènan echèk la bay yon pèmi nan anviwònman an pou konvèsyon nan yon bilding. Pratik konsiltatif la se yon pati enpòtan nan travay nou an. Nan anpil ka, ak bon konsèy la, ou ka anpeche pwosedi kont gouvènman an.

Nou ka, pami lòt bagay, konseye ak ede ou avèk:

  • aplike pou sibvansyon;
  • yon benefis ki te sispann ak reklamasyon benefis sa a;
  • enpozisyon yon amann administratif;
  • rejte aplikasyon w pou yon pèmi anviwònman an;
  • depoze yon objeksyon kont anilasyon pèmi yo.

Pwosedi nan lwa administratif yo souvan travay avoka otantik, byenke asistans pa yon avoka nan lalwa pa obligatwa. Èske ou pa dakò ak yon desizyon gouvènman an ki gen konsekans pwofon pou ou? Lè sa a, kontakte avoka administratif yo nan Law & More dirèkteman. Nou ka ede w!

Ou vle konnen ki sa Law & More ka fè pou ou kòm yon kabinè avoka nan Eindhoven ak Amsterdam?
Lè sa a, kontakte nou pa telefòn +31 40 369 06 80 oswa voye yon imèl nan:
mesye. Tom Meevis, defansè nan Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl

Law & More